Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
Gayrimenkul Hukuku

Aslanbaş Hukuk Bürosu gayrimenkul edinme ile ilgili uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir.

Günümüzde müteahhitlerin daha çok maketler üzerinden ev satışı yapması, bu çerçevede müteahhidin evi taşınmaz satış vaadi sözleşmesinde belirtilen sürede bitirememesi ve alıcıya teslim etmemesi ya da evin sözleşmede belirtilen kalitede ya da özellikte olmaması, sözleşmede belirtilenin üzerinde ek bir ücret talep etmesi, kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar, kira ilişkisinde kiracının ve ev sahibinin hak, sorumluluk ve yükümlülükleri gibi hususlara ilişkin hak ve alacakların korunması noktasında ofisimiz ihtilafın çözümüne ilişkin mevzuat maddelerinin olaya doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak mümkün olan en kısa ve pratik çözüm yolu ile müvekkillerine danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyümüzde yatırımcı şirketler de yer almaktadır.

 • Kiralama sözleşmeleri ve uyarlama davaları,
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
 • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
 • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
 • İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
 • Önalım (Şufa) davası,
 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
 • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
 • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri kapsamında açılan davalar,
 • Gayrimenkul finansmanı,
 • Yabancıların mülk edinmesi hususu,
 • Tapu araştırılması ve her çeşit tapu işlemleri,
 • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,
 • Alım – Satım sözleşmeleri ve bu kapsamda açılan davalar,
 • Gayrimenkul durum tespit raporlaması ve danışma hizmetleri
banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...