Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aslanbaş Hukuk Bürosu, bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek alanlarını içerisinde barındıran geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin haklarının korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

 • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile çözümlenmesi ,
 • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması ,
 • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması ,
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması,
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi,
 • Hukuki durum tespit raporlaması ,
 • Hukuki danışma hizmetleri.
banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...