Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
Kamu İhale Hukuku

Bir kamu kaynağının kullanılmasını veya kamusal bir harcama yapmayı gerektiren her türlü mal ve hizmet alımı ve yapım işleri Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmakta ve 4734 sayılı Kanun’la kurulan Kamu İhale Kurumunun denetim ve incelemesini gerektirmektedir.

Türkiye’de genel bir idari usul yasası bulunmamakla birlikte; kamulaştırma, vergi ve ihale gibi konularda kanun koyucu düzenlemeler yapmış, idarelerin bu konularda önceden belirlenmiş olan bir usulü izleyerek işlem yapmasını veya karar almasını öngörmüştür.

Aslanbaş Hukuk Bürosu, “Kamu İhale Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 

  • İhale dokümanının hukuki açıdan incelenmesi,
  • Hukuka aykırı durumların tespiti ve müvekkiller adına herhangi bir hak kaybının yaşanmaması için gerekli itirazlarda bulunulması,
  • İhale dosyasına konulacak belgelerin Kamu İhale Kanunu mevzuatına ve şartnameye uygunluğunun incelenmesi,
  • İhale sonrası yapılacak sözleşmenin hukuki açıdan incelenmesi ve gerekli görülüğünde müvekkil adına gerekli mercilere itirazda bulunulması.

 

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...