Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
Spor Hukuku

Spor Hukuku olarak adlandırılmış olan hukuk disiplini hem özel hem da kamu hukuku ögeleri taşımaktadır; bu hali ile de hukukun çoğulluğuna örnek oluşturmaktadır. Bu çoğulluk sadece özel hukuk – kamu hukuku olarak gözükmemekte, aynı zamanda ulusal ve uluslararası hukuku da bünyesinde, bir nevi sınırlar ötesi hukuk oluşturarak bir arada tutmaktadır.
 

Spor Hukuku’nun pozitif birincil kaynakları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)’nin Olimpik Şartı, uluslararası spor federasyonlarının (IF) Statüleri ve çıkardıkları diğer talimatlar ve ikincil olarak da ulusal olimpiyat komiteleri (NOC) ile ulusal spor federasyonlarının tüzük ve talimatlarıdır. Bütün bu mevzuat, özel hukuk süjeleri tarafından yaratılmış olup, birincileri devletlerin coğrafi sınırlarından ve sınırlamalarından etkilenmeksizin uygulanmaktadır. Bu nedenle de, nitelikleri itibariyle “sınırlar ötesi hukuk – transnational olarak da adlandırıldıkları olmaktadır.

Spor hukukunun oluşumunda, yukarıda belirtmiş olduğumuz, birincil ve ikincil kaynaklardan başka, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) usul hükümlerini içeren “Kod”u ve içtihatları ile Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) nın “Kod” (Wada Code) u ve uygulamaları da belirtilmesi gereken Spor Hukuku’na içerik veren kaynaklardır. Spor Hukuku’nun mevcudiyeti batıda, özellikle frankofon hukukçular arasında (Fransa – İsviçre – Belçika – Kanada) bir süreden beri aşılmış olan bir tartışmadır. Bu nedenle de aşağıdaki tanımın benimsenmesine ulaşmıştır:     “Sportif düzen, bağımsız bir hukuk düzenidir. Mevzuatının tamamı, bir çok kurala tabi yarışma oyunlarına bağlı olan farklı nitelikte üyelerinden oluşan ve bu kurallara uyulmaması halinde cezalara muhatap olan bir tür toplumu yönetmektedir.”

Spor Hukuku, sporcuların, kulüplerin, takım sahibi şirketlerin, ulusal ve uluslararası federasyonların, uluslararası bölgesel federasyonlarının, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), devletin ilgili kurumlarının birbirleriyle sportif eylem ve etkinliklere ilişkin ilişkilerini, sporun özgürlüğünü göz önünde bulundurarak düzenleyen kurallardan oluşan, kendine özgü bir hukuk dalıdır. Ofisimizin bu kapsamda vermiş olduğu hizmetler şu şekildedir:

 

  • Sporcuların kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi,
  • Talimatlara aykırı olarak sporculara verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
  • Kulüplere spor hukuku alanında, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ,
  • Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için spor hukuku çalışma alanları ile hukuki destek verilmesi,
  • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Sporcuların lisans alma ve transfer süreçlerinde hukuki destek verilmesi,
  • Sporda hak mahrumiyeti ve haksız fiil sorumluluğu, spor hukuku cezaları hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Profesyonel sporcuların ve Spor Kulüplerinin medyada kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık sağlanması,
  • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularının gerçekleştirilmesi.
banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...