Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
İdare ve Vergi Hukuku

Aslanbaş Hukuk Bürosu, Müvekkillerine farklı sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda, çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının müvekkilinin öngördüğü usulde çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır. Hukuk Büromuz, bireylerin idare karşısında hiçbir şekilde hak kaybı yaşamaması için hukuki ilkeler ışığında idareye karşı bireylerin haklarının korunması saiki ile hareket ederek, idarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerin iptali istemli dava yoluna gidilmesi ve davaların takibi, idareye karşı yürütülen tam yargı davaları, idari sözleşmelerde doğan uyuşmazlıkların çözümü ağırlıklı olarak yürüttüğümüz alanlardır.

Devlet ve mükellef arasında meydana gelen vergi uyuşmazlıklarının güncellenen mevzuatlar ışığında; dava öncesi uzlaşma sürecinin yürütülmesi, dava yoluna başvurulması gereken hallerde dava takibinin sağlanması, vergi cezalarının iptali işlemleri ve düzeltme talepleri konularında müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunan büromuz birey odaklı anlayışı ile gerek idare gerekse vergi hukuku alanında bireyin otoriteye karşı olan haklarının korunması için her türlü hukuki çalışmayı sürdürmektedir.

 • İdari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü,
 • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması,
 • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü,
 • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi,
 • Gümrük mevzuatından kaynaklanan problemlerin çözümü,
 • Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması,
 • Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi,
 • İptal ve tam yargı davaları, idari sözleşmelerden kaynaklı davalar,
 • İmar mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Maden mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar,
 • Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar(Ticaret Odaları, Barolar vs.)
 • Özel Öğretim Kurumları Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,
 • Üst Kurulların Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar, (EPDK, BDDK, SPK vs.)
 • Sağlık Mevzuatından doğan Tazminat davaları,
 • Terör Mevzuatından Doğan Tazminat davaları,
 • İmar Mevzuatından Kaynaklanan Tazminat Davaları,
 • Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklı Tazminat Davaları,
 • İdari ve Vergi durum tespit raporlaması,
 • İdari ve Vergi danışma hizmetleri.
banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...