Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
Miras Hukuku

Miras Hukuku Bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüyle denk olan bir durumun varlığında (gaiplik, ölüm karinesi) kişinin sahip olduğu mal varlığını ve aynı şekilde zilyetliğin durumunun ne olacağını düzenleyen kuralları kapsayan özel hukuk dalıdır.

 

Aslanbaş Hukuk Bürosu, “Miras Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası
 • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme,
 • Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları,
 • Mirasta Tenkis davası,
 • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
 • Muvazaalı (danışıklı) miras hukuku işlemlerine karşı iptal davaları,
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava,
 • Tereke Tespit, Terekeye Mümessil Atanması, Tereke Tedbirlerinin Alınması,
 • Veraset İlamı Alınması,
 • Vasiyetnamenin İptali (Tenfiz),
 • Mirasçılık Belgesinin İptali, Mirasın Reddinin İptali,
 • Mirastan ve Mirasçılıktan Çıkarılmaya Karşı İtiraz,
 • Miras Sebebi İle İstihkak, Mirasın Taksimi, Muris Muvazaası,
 • İzale-i Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi),
 • İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Ve Mülk Paylaşımı konulu davalar,
 • Tek Taraflı Ve Çift Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmeleri, Miras Hissesinin Temliki Sözleşmesi,
 • Belirli mal vasiyetinin yerine getirilmesi davası,
 • Önmirasçı/Artmirasçı atanmasından kaynaklanan davalar,
 • Muris ve mirasçının gaipliğinden doğan davalar,
 • Miras sözleşmesi hazırlanması,
 • Mirasın defterinin tutulmasına ilişkin dava,
 • Terekede resmi tasfiye istemine ilişkin dava,
 • Miras ortaklığından kaynaklı davalar,
 • Mirasta denkleştirme davası,
 • Miras hukukuna ilişkin genel danışmanlık hizmeti.
banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...