Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
İcra ve İflas Hukuku

Aslanbaş Hukuk Bürosu İcra İflas hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması, Hukuk dünyasında meydana gelen her türlü borç ilişkisinden doğan alacağın tahsiline yönelik hukuki sürecin yürütülmesi konusunda müvekkillerine deneyimli icra departmanı ile hizmet vermektedir. Tecrübeli katip ekibi ile birlikte Alacakların tahsiline yönelik olarak icra ve iflas dairelerinde ilamlı, ilamsız ve kambiyo senedine dayalı takipler ile ipotek ve rehin takipleri olmak üzere tüm takip işlemlerinin yürütülmesi kapsamında borçluların mal varlıklarının tespiti, mal varlıkları üzerinde haciz tatbiki, mahcuzların satış süreci, iflas erteleme işlemleri, borçlu ile alacaklı arasında uyuşmazlığa yönelik iletişim ve uzlaşma sağlanması, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde borç ilişkilerine ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki destek hizmeti sağlamaktadır.

 

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
 • Kambiyo Senetlerine İlişkin İcra Takipleri,
 • İlamlı İcra Takipleri,
 • İlamsız İcra Takipleri,
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,
 • Kira Alacaklarına İlişkin İcra Takibi,
 • Rehnin Paraya Çevrimesi Yoluyla İcra Takipleri,
 • İpoteğin Paraya Çevirilmesine İlişkin Takipleri,
 • İcra Takibine – Borca İtiraz,
 • İtirazın İptaline İlişkin Davalar,
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
 • İflas Erteleme, Konkardato süreci yönetimi,
 • İcra durum tespit raporlaması,
 • İcra danışma hizmetleri.
banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...