Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir?

Trafik Cezalarına Nasıl İtiraz Edilir ?

Trafik cezaları, hatalı sürücülere trafik kurallarına uymadığı için uygulanan bir idari yaptırımdır. Karayolları trafiğin daha emniyetli olması için birtakım kurallar koyan ve kolluk güçleri tarafından sürekli denetlenmesidir. Denetlemeler ise radar, mobese veya trafik polislerin karayolunda belirlenen bir noktada bulunması şeklinde yapılmaktadır. Trafik para cezası kesilen vatandaş kesinlikle cezanın hatalı olduğuna inanıyorsa o zaman trafikte kullanılan cihazın kalibrasyon ayarlarının bakımı düzenli yapılıp yapılmadığını tespiti burada önem taşımaktadır çünkü bu cihazların bakımdan idare sorumludur. Mahkemeden bu cihazların bakımına dair bir tespit istenmelidir. Kişiler, trafik para cezalarını kendilerine yapılan tebliğ ile öğrenirler. Tebliğ edilmediği sürece itiraz süresi başlamaz. Yetkili kişiler tarafından kesilen trafik cezası on gün iş günü içerisinde tebliğ edilmemişse karşı tarafın itiraz etme olanağı bulunmaktadır. Bunun yanında sürücüler E-Devlet, PTT ya da Gelir İdaresi Başkanlığı sitelerinin kullanılmasıyla da trafik cezası itirazlar öğrenilir. Sürücülerin itirazları ya mahkeme (sulh ceza hakimliği istisna olarak da idare mahkemesi) aracılığıyla ya da e-devlet üzerinden de yapılmaktadır. Sürücü gerekli belgeleri topladıktan sonra bir dava dilekçesi düzenleyerek Sulh Ceza Hakimliği’ne verir ve bu bir harca tabi değildir. Lakin bir idari işlem dolayısıyla açılan İdare Mahkemesinde açılan dava harca tabidir.

Trafik Cezası İtiraz Hakkı Nasıl Kullanılır ?

Trafik para cezasına itiraz etmek istiyorsanız öncelikle gerekli evrakları toplamanız gerekecektir. Bu itirazı sulh ceza hakimliğine yaparken tarafınızdan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Eğer mahkeme sizi haksız bulursa bu cezayı ve mahkeme masraflarını cezai işlem uygulanan kişi karşılayacaktır. İtiraz hakkınızı mahkeme haklı bulursa önceden cezayı ödemişseniz iadesine veya hiç ödememişseniz itirazın kabulüne karar verir. Trafik cezaları, Kabahatler Kanunu’nda yer almaktadır. Bu kanunun 27.maddesine göre, hakkında cezai işlem uygulanan kişinin trafik para cezasına itiraz on beş gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer trafik polisi veya jandarma, cezayı sürücü belgesine yüz yüze ceza yazmışsa süre aynı gün başlar ama trafik polisi veya jandarma sürücüyü durdurmadan plakaya ceza yazılmışsa süre cezanın tebliğ edildiği gün başlar. Ayrıca plakaya yazılan trafik cezası itiraz da süre on gündür. Cezai işlem gören kişi, on beş gün içerisinde trafik para cezasının niteliğine göre Sulh Ceza Hakimliği’ne ya da otuz gün içerisinde İdare mahkemesine bir dilekçe ile trafik cezası itirazını yapabilir. Cezai işlem uygulanan kişinin bu süre içerisinde itiraz etmemesi halinde ceza kesinleşir. Hakkında ceza işlem yüzüne karşı uygulandı ise cezanın uygulanma tarihinden itibaren on beş gün içerisinde gerekli itirazın yapılması gerekecektir veya plaka adına karşı cezai işlem uygulandıysa bu süre, cezanın kişiye tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu konuda uygulanan ceza, araç tescil belgesindeki (ruhsat) yazan adrese gönderilir. Kişiye tebliğ edildikten sonra on beş günlük hak düşürücü süre başlamış olacaktır.

Trafik Cezası İtiraz Usulü

Karayolları sürekli kolluk kuvvetleri tarafından denetlenir. Bu denetim mobese , radar veya trafik polislerin karayollarındaki denetim noktalarıdır. Denetlemeler sonucunda trafik kurallarına uymayan kişiye trafik para cezası kesilir. Kişi, itiraz edebilecek durumları herhangi bir ücret veya harç ödemeden bir dilekçe ile Sulh Ceza Hakimliği’ne trafik cezası itirazını yapabilir.

Trafik Cezası İtirazı İçin Gerekli Olan Belgeler

Trafik cezası itirazı yapabilmek için gerekli olan belgeler kanunda gösterilmiştir: Sulh Ceza Hakimliği’ne yazılan dilekçe ve ekinde şu belgeler bulunmalıdır;

  • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının fotokopisi,
  • Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının fotokopisi,
  • Trafik cezası kesilen araca dair ruhsat belgesinin fotokopisi,
  • Araç sahibinin ehliyet ve kimlik kartının fotokopisi,
  • Ceza ödemesi yapıldıysa ödemeye dair banka dekontu

Hâkim, dilekçe ve eklerinde belirtilen belgelere duruşma yapmadan dosya üzerinden karar verir. Trafik cezasının tebliğ edildiği on beş gün içerisinden itibaren erken dönemde cezayı öderse cezasında indirim yapılır.

Trafik Para Cezası Nereye İtiraz Edilir?

Trafik cezası itirazlarının yazıldığı bölgedeki Sulh Ceza Hakimlikleri inceler. İdare Mahkemesinin diğerlerinden bir farkı olarak itiraz süresi otuz gündür. Sürücü belgesine geçici olarak el konulması idari yaptırım olmasına rağmen bu karara karşı da Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir. Trafik cezası ile birlikte aracın trafikten menedilmesi kararı da var ise ikinci ceza idari yaptırım olduğu için itiraz mercii kararı veren kolluk birimin bağlı olduğu yetkili idare mahkemesidir. Sürücü, seyahat sırasında ikamet ettiği yerden farklı bir şehirde trafik cezası yazılmışsa itiraz için cezanın yazıldığı bölgedeki yetkili mahkemeye gitmesine gerek yoktur. İtiraz dilekçesini adliyeden muhabere kanalıyla ilgili yer sulh ceza hakimliğine gönderilebilmektedir. Ayrıca trafik para cezasına itiraz UYAP’ tan veya trafik cezasına E-Devletten itiraz yapmak da mümkündür. Eğer e-imzanız veya mobil imzanız var ise itiraz dilekçenizi UYAP portalından sulh ceza hakimliğine veya idare mahkemesine gönderebilirsiniz.

 

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...