Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
TRAFİK KAZASI TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Trafik Kazası Tazminatlarında Zamanaşımı

Bildiğiniz gibi ülkemizde hemen hemen her gün onlarca trafik kazası yaşanmaktadır. Fakat her nedense kazaya bağlı olarak ortaya çıkan mağduriyetler tam anlamıyla giderilememektedir.

En önemli nedenleri vatandaş olarak başımıza gelen olaydan sonra hukuki olarak haklarımız nedir? diyerek AVUKATTAN yardım almamak olarak gösterilebilir. Trafik kazaları sonrasında ortaya çıkan maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda elbette kanunla sınırlandırılmış süreler bulunmaktadır ki bu sürelere zamanaşımı süreleri denir.

Toplumuzda yanlış bir bilgi dolaşmakta ve trafik kazaları sonrasında maddi ve manevi tazminatların talep edilebilme süresi olarak 2 yıllık süreler konuşulmaktadır. Fakat kanunun açık şekilde belirttiği uzamış zamanaşımı süresi her nedense göz ardı edilmektedir. Trafik kazası tazminatlarında zamanaşımı süreleri konusunda net bir sonuca ulaşmak için birden fazla kanuna eşzamanlı olarak incelemek gereklidir.

Öncelikle 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)’nın zamanaşımı başlıklı 109. Maddesinin 1. fıkrasında; “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.” demekte ise de bu süreler istisna durumlar hariç olmak üzere araç maddi hasarlarında geçerlidir. Trafik kazaları sonrasında oluşan mağduriyetler sonrasında maddi ve manevi tazminat talepleri için aynı maddenin 2. fıkrasında; “Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” demekle bedensel yaralanmalar ve maddi manevi talepler bakımından uzamış zamanaşımından bahsetmekte ve Türk Ceza Kanunundaki (TCK) zamanaşımı sürelerine atıf yapmaktadır. Bu sebeple; Trafik kazaları sonucunda bir yaralanma veya ölüm gerçekleşmişse cezayı gerektiren ilgili suçla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına hatta mağdurun şikayet hakkının kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın trafik kazası sonrasında ortaya çıkan maddi ve manevi tazminatların tahsili bakımından “ceza dava zamanaşımı süreleri” dikkate alınmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun 68. Maddesinde düzenlenen ceza dava zamanaşımı süreleri;

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 30 yıl,
  • Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 25 yıl,
  • Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 20 yıl,
  • 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 15 yıl,
  • 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 8 yıl olarak düzenlenmiştir.

Dolayısıyla trafik kazaları sonrasında suçun işlendiği bir başka deyişle zararın ortaya çıktığı andan itibaren; Bir veya birden fazla yaralanma meydana gelmişse 8 yıl, kaza sonrasında vefat oluşmuşsa 15 yıl, yaralanma ve vefat aynı anda oluşmuşsa yine 15 yıl tazminat davası açmak için uzamış (ceza) zamanaşımı süreleri uygulanacaktır.

Manevi tazminatlar bakımından da Yargıtayın istikrar kazanan uygulamaları sonrasında yukarıdaki süreler manevi tazminat taleplerini konu alan davalar bakımından da uygulanacağı kesinlik kazanmıştır. Trafik kazası sonrası maddi ve manevi tazminat talepleri konusunda danışmak için ASLANBAŞ HUKUK BÜROMUZDAN bilgi alabilirsiniz. Ayrıca trafik kaza hukuku  ve tazminat uzmanlık alanlarımız konusunda bizimle iletişime geçmek için İLETİŞİM bölümünü kullanabilirsiniz.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...