Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
ŞANTAJ SUÇU NEDİR , ŞANTAJ CEZASI NEDİR ?

Şantaj Suçu , mağdura daha ciddi rahatsızlık verenleri cezalandırarak, mağdurun iç huzurunu ve özgürlüğünü koruyan bir suç olup, tehdit suçunun özel bir şeklidir. İlgili suçlar sadece fiziki olarak değil aynı zamanda dijital ortamlarda da işlenebilmektedir. Bu kapsamda dava durumunuza göre hukuk büromuz avukatlarına danışarak suçluların ceza alması için hukuk mücadelesine başlayabilirsiniz. Şantaj, aşağıdaki şekillerde tehlikeli bir suç olarak kabul edilmiştir.

1) Kendisi için doğru veya zorunlu olanı yapacağına veya yapmayacağına dair tehdit edilerek;

  • Birini yasa dışı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlama şeklinde şantaj
  • Haksız menfaat elde etmek için zorlama yoluyla şantaj suçu

2) Bireyin itibarını veya haysiyetini zedeleyen hususların ifşası veya isnat edilmesi tehdidi altında olduğu şantaj suçu;

  • Suçun şantaj mı yoksa “tehdit suçu” mu olduğunun tespiti için failin söz ve eylemleri hâkim tarafından dikkatle değerlendirilmelidir.

Şantaj Suçunun Şikâyet Edilme Süresi, Uzlaşma ve Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Şantaj davası ne kadar sürer sorusu bu suç ile karşı karşıya kalan tüm kişiler tarafından merak edilen bir sorudur. Şantaj, tehdit suçunun özel bir şekli olduğundan isnat edilen suç kapsamında değildir. Savcılık, herhangi bir suç fiilini öğrendiğinde, kendi başına bir soruşturma başlatmalıdır. Şantaj suçu için herhangi bir şikâyet süresi bulunmamaktadır. Ancak bu suç için zamanaşımı süresi 8 yıl olup, mağdura karşı işlenen suçların suç tarihinden itibaren 8 yıl içinde Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde zamanaşımı süresi dolacak olduğundan cezai soruşturma yapılmayacaktır. Arabuluculuk, bir suçla itham edilen kişi ile suçun mağduru arasında bir arabulucu ile iletişim yoluyla yapılan bir anlaşmadır. Şantaj suçu, uzlaşma kapsamındaki suçlardan biri değildir. Şantaj suçu sebebiyle açılan davaları asliye ceza mahkemesi tarafından yürütülür. 

Şantaj Suçunun Unsurları Nelerdir?

Şantaj ile karşı karşıya kalan bireyler genellikle hukuk bürolarına danışarak şantaj yapılıyor ne yapmalıyım gibi soruları sormaktadır. Şantaj suçları Türk Ceza Kanunu 107. maddesinde şantaj suçlarının tüm boyutlarıyla incelemiştir. Günümüzde işlenen şantaj suçları sadece fiziki olarak değil bilişim araçları yoluyla da işlenebilmektedir. Şantaj suçunun unsurları aşağıdaki paragraflarda yer almaktadır.

1. Failin Yükümlü ve Hak Sahibi Olduğu Bir Durum ile Alakalı Şantaj Suçları

Fail, kendisinin doğrudan yükümlü veya hak sahibi olduğu bir şeyi yapması- yapmamasını belirterek mağdur kişiyi tehdit etmesiyle şantaj suçu oluşmaktadır. Bu suç işlendiğinde failler hukuken korunmada olan mağdurları tehdit etmek amacıyla kullanmaktadır. Şantaj suçu 3 farklı şekilde işlenebilmektedir. Bu türler aşağıda açıkça belirtilmiştir.

  • Haksız çıkar elde etmek amacıyla yapılan şantaj suçlarında failler kendilerinin hak sahibi olduğu veya olmak istediği bir durum için mağdurlara yapması gereken işlemleri söyleyerek “haksız çıkar” elde etmeye çalışmaktadır.
  • Mağduru hukuka aykırı bir şey yapmaya zorlayarak şantaj suçu bu durumda fail, hakkı olan veya sorumlu olduğu bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek mağduru “yasadışı bir şey yapmaya” zorlar. Örneğin, alacaklı borçluya ait bir bonoya sahipse ve bana hile konusunda yardım etmezseniz borcu ifa etmekle tehdit ederse, alacaklı borçluya karşı şantaj yapıyor demektir.
  • Mağdurun yapmak zorunda olmadığı bir şeyi yapmaya zorlandığı bir şantaj şekli: Bu suçta fail, mağduru yapacağını ya da yapmayacağını söyleyerek “yapmak zorunda olmadığı bir şeyi yapmaya” zorlar. Örneğin, şantaj, failin mağduru “Eğer benim işimi yapmazsanız, önceki suçlarınızı savcılığa şikâyet ederim” diyerek tehdit etmesiyle oluşur. Çünkü mağdurun faile yardım etme yükümlülüğü yoktur.

2. Kişinin Şeref ve Saygınlığına Zarar Verileceği Yönünde Tehdit Ederek İşlenen Şantaj Suçu

Bu şantaj biçiminde, fail, kendisi veya başkaları için “haksız bir avantaj sağlamak” için mağdurun itibarını ve onurunu zedeleyecek bir şeyi ifşa etmek veya suçlamakla tehdit eder.Bir suçun mağdurdan haksız bir avantaj elde etmesi gerekmez, ancak yalnızca mağdurun itibarını ve onurunu zedeleyen bir sorunu ifşa etmesi veya suçlaması için mağdura bir tehdit ileterek. Tehdit, mağdura haksız bir avantaj sağlamadan ulaşsa bile, şantaj teşkil eder. Şantaj yoluyla elde edilen uygunsuz menfaatler, para, mal veya hizmet sağlanması gibi maddi menfaatler veya cinsel ilişki gibi diğer haksız menfaatler olabilir. İstismarcının elde etmek istediği menfaatin niteliği önemli değil, adaletsizlik yeterlidir. Fail tarafından açıklandığı veya atfedildiği söylenen, geçmişte olmuş, yani geçmişte olmuş bir şey olmalıdır. Mağdurun ifşa edildiği veya atfedildiği iddia edilen şeyler için meşru bir dayanağı olup olmadığı önemli değildir. Şantaj suçunun mağduru geçmişte bir suç işlemişse ve failin suçu bilmesi ve suçu ifşa etmekle tehdit etmesi ve mağdura haksız menfaat sağlaması durumunda irtikap işlenmiş olur. Açıklanması veya atfedilmesi gereken, herkesin bilmediği bir şey olmalıdır. Herkesin bildiği ve olup bitenlerin kamuoyuna açıklanacağı söylense, şantaj olmaz.

 Şantaj Suçunun Cezası Nedir?

Şantaj suçlarının cezaları büyük oranda birbiri ile aynıdır. Şantaj suçlarını işleyen kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar süreyle hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Tüm bu cezaların yanı sıra gerek görüldüğü durumlarda 5000 güne kadar adli para cezası da suçlulara uygulanmaktadır.

Türk Ceza Kanunu 107. maddesinde şantaj suçları aşağıdaki koşullarda düzenlenmiştir.

  • Kanuna aykırı bir şeyi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlayan veya hakkı olan veya yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi yapmaya veya yapmaktan kaçınmaya zorlayan veya haksız menfaat elde eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası.
  • Kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak amacıyla başkalarının itibar ve haysiyetini zedelemekle veya zedelemekle tehdit eden veya tehdit eden kimse, bir yıldan az olmamak üzere üç yıldan fazla olmamak üzere hapis ve ayrıca 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Şantaj Suçundan Alınan Cezanın Para Cezasına Çevrilmesi, Ertelenmesi ve Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi Durumu

Adli para cezaları işlenmiş olan bir suça karşılık hapis cezasına ek olarak veya sadece para cezası olarak verilen bir tür cezadır. Şantaj suçlarını işlemesi nedeniyle ceza almasına hükmedilen kişilerin cezaları belirli durumlarda para cezasına çevrilmektedir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda sanık hakkında verilmiş olan cezaların ertelenmesi durumudur. Şantaj suçu sebebiyle verilmiş olan hapis cezalarının ertelenmesi mahkeme tarafından belirlenmiş olan cezaevinde infaz edilmesinden belirli bir koşul karşısında vazgeçilmesidir.Sizlerde bu suçlarla karşı karşıya kaldıysanız alanında uzman hukuk büromuz avukatlarından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...