Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
MİRASÇILIK BELGESİ ( VERASET İLAMI ) NEDİR , NASIL ALINIR , DİLEKÇE

Ülkemizde yaşayan herkes tarafından bilinmesi gereken ve herkesin hayatında en az bir kere dahi olsa duyduğu veraset ilamı yani kanuni adı ile mirasçılık belgesi hakkında insanlar sürekli internette araştırma yapmakta, çokça sorular yöneltmektedirler. ASLANBAŞ Hukuk Bürosu olarak miras hukuku alanında uzman Miras Avukatı ile bu davaların kısa sürede çözümü ve müvekkillerin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına veraset ilamı davalarını büyük bir titizlikle yürütüyor ve sonuçlandırıyoruz. Uygulamada basit bir dava gibi gözükse de mirasçı olduğunuzun ve miras payınızın tespitine yarar bu davada herhangi bir usuli veyahut pay oranlarındaki hatalı belirleme sizleri maddi ve manevi olarak çok fazla hak kaybına uğramanıza ve mahkeme masrafları ile karşılaşmanıza neden olabilir. 

VERASET İLAMI NEDİR?

Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi ; mirasçıların mirasçı olduğunu ispatlayan resmi belgedir. Mirasbırakan ölünce aktif malvarlığı ile borçlarını içerir terekesi mirasçılara külli olarak intikal etmektedir. Mirasçılar tereke üzerinde tasarrufta bulunmak veya işlem yapmak istediklerinde ilgili kurumlar mirasçılık belgesini görmek istemektedirler.

KİMLER VERASET İLAMI BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Veraset ilamını yasal veya atanmış her mirasçı talep edebilir. Yasal mirasçılar; kan hısımları, sağ kalan eş, evlatlıktır. Şayet bunlar yoksa devlet yasal mirasçı olur. Atanmış mirasçılar ise ; vasiyetname ve miras sözleşmesi ile atanan mirasçılardır. Mirasbırakanın veya mirasçının alacaklıları veraset ilamı çıkarılması için başvuruda bulunabilir. Mirasçılık sıfatını yitirenler; mirasçılıktan çıkartma, mirastan yoksunluk, mirasın reddi veya mirastan feragat hallerinde bu kişiler de veraset ilamının çıkartılmasını talep edebilir.

ALACAKLILAR VERASET İLAMI ALABİLİR Mİ?

Alacaklı tarafından başlatılan icra takibi neticesinde borçlunun vefat etmesi sonucu, ölen kişinin aktif ve pasifleri mirasçılarına intikal edeceğinden icra takibini müteveffanın mirasçılarına yöneltilmesi mümkündür. Ayrıca borçlunun murislerinin tespit edilmesi durumunda, başkaca mirasçısı olup olmadığının da tespiti ile alacağının tahsilini garanti altına almak isteyebilir. Bu izah ettiğimiz nedenlerle alacaklının gerekli hukuki işlemlere devam edebilmesi için veraset ilamı alabilmesi mümkündür.

VERASET İLAMI NE ZAMAN ÇIKARTILIR?

Veraset ilamı talebi zamanaşımına veya hak düşürücü süreye bağlı değildir. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemelerinde açılacak dava sonucunda alınabileceği gibi 2011 yılında yapılan mevzuat düzenlemesi ile birlikte noterlerden de alınabilmektedir. Türkiye’nin herhangi bir yerindeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılması mümkündür. Veraset ilamına ilişkin başvuru murisin son ikametgah adresinin bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine yapılırsa süreç daha da hızlı sonuçlanacaktır.

Mirasçılık Belgesini Talep Etmek İçin;

  • Mirasbırakanın ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş olması gereklidir
  • Sağ olmak ve mirasa ehil olmak şartıyla yukarıda bahsettiğimiz mirasçılık belgesini talep edebilecek kişiler tarafından talep edilmelidir.
  • Mirasçı atamaya veya vasiyetin bildirilmesinden itibaren bir ay içinde ilgililerden itiraz hakkı olanların atama veya vasiyete itiraz etmemesi gerekir.

VERASET İLAMI DAVASI VE DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI             :  AD – SOYAD (T.C. KİMLİK NO)

VEKİLİ               : Av. Mert Koray ASLANBAŞ

DAVALI              : HASIMSIZ

KONU                : Mirasçılık belgesi talebimizden ibarettir.

MURİS               : AD – SOYAD (T.C. KİMLİK NO)

AÇIKLAMALAR  :

….. TC Kimlik numaralı, muris ……….. kişisi , …….. tarihinde vefat etmiştir. Müvekkilimizin murisin yasal mirasçısı olması nedeniyle mallar üzerinde tasarrufta bulunabilmesi adına mirasçılık belgesi  verilmesini sayın mahkemenizden talep etme zorunluluğum hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : HMK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLER              : Nüfus kayıtları, tanık, yemin, bilirkişi, keşif ve ilgili sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan ve mahkemece resen tespit edilecek hususlar birlikte gözetilerek;

-Yukarıda ayrıntılı kimlik bilgileri verilen muris ….’ya ait mirasçılarını gösterir veraset belgesinin düzenlenip tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz… TARİH

Davacı Vekili

Av. Mert Koray ASLANBAŞ

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...