Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kat mülkiyeti, yapısı itibariyle teknik bir konu olduğundan yasa koyucu tarafından münferit olarak, 636 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda özel olarak düzenlenmiştir. Kat Mülkiyetinin teknik bir konu olması sebebiyle, 636 sayılı kanun tek görevli mahkemenin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğunu hüküm altına almıştır.

Yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir yapı üzerinde ileride kat mülkiyetine esas olmak üzere kat irtifakı kurulabilirken; tamamlanmış bir yapının ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olan kat, daire, dükkan, mağaza, depo vb. bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikler tarafından bağımsız mülkiyet hakları kurulabilecektir.

Kat mülkiyeti, arsa ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı olan ve özel, müstakil bir mülkiyettir. Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, Tapu Sicil Tüzüğüne göre tutulan kat mülkiyeti kütüğüne tescil olur. Bu bağlamda kat maliki ve kat irtifakı sahibi, Kat Mülkiyeti Kanunun özel hükümleri gereği bağımsız ve ortak yerler üzerindeki birçok hakkın yanında, Türk Medeni Kanunun malike verilmiş olan mülkiyet hakkına dayalı olan tüm haklardan da faydalanabilecektir.

Kat Malikleri ilgili kanun gereği birçok hakka sahip olurken; doğal olarak da birçok borç altına da girmektedir. Kat Malikleri, gerek müstakil bölümleri gerekse de ortak yerleri ve eklentileri kullanırken, iyi niyet kurallarına uyma ve diğer malikleri rahatsız edici faaliyetlerde bulunmama, yönetim planına uyma gibi yükümlülüklere uymak zorundadırlar. Yine aynı kanun gereği, kiracılar ve oturma hakkı sahipleri de bu yükümlülüklere aynen kat maliki gibi uymak zorundadırlar.

Kat Mülkiyeti Kanunuyla kat maliklerine ayrıca genel giderlere katılma gibi özel bir yükümlülük getirilmiştir. Genel giderlere örnek olarak, kapıcı veya kaloriferci ücretleri; ortak yerlerin bakımı, onarımı ve korunması için ödenen ücretler gösterilebilir. Kiracılar ve oturma hakkına sahipler kişiler de bu giderlerden kira miktarıyla sınırlı olacak şekilde birlikte sorumludur.

Hukuk Büromuz Kat Mülkiyeti Hukuku alanında ;
-Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması; kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi için tüm işlemlerinin yapılması
-Halen Kat Mülkiyetine çevrilmeyen arsa veya yapı için ortaklığın giderilmesi davasının açılması
– Kat maliklerinin mülkiyet hakkından doğan haklarının korunması için müdahalenin meni ve tazminat ve zilyetlik davalarının açılması
-Kanundan doğan borçlarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı; ortak giderlerin ödenmemesi sebebiyle icra takibi başlatılması; yükümlülüklerini ihlal etmede ısrarcı olan maliklere karşı devir davası açılması
-Kat malikleri kurulunca verilen kararlara karşı iptal davası açılması gibi konular başta olmak üzere birçok konuda hukuki hizmet vermektedir.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...