Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
YASADIŞI BAHİS SUÇU VE CEZASI

YASA DIŞI BAHİS SUÇU VE CEZASI

Kaçak bahis oynamak suç mu? Kaçak bahis suçunun cezası nedir? Canlı iddaa oynamak suç mu? Kaçak iddaa suç mu? Kaçak iddaa oynamanın cezası nedir?

Kaçak bahis genellikle internet üzerinden yurt dışı merkezli siteler üzerinden oynanmaktadır. Kaçak Bahisle mücadele kapsamında ülkemizde sıkı tedbirler uygulanmaktadır. Ancak buna rağmen ülkemizde kaçak bahis ya da kaçak iddaa oynama ve oynatma her geçen gün artmaktadır.

YASADIŞI BAHİS OYNAMANIN CEZASI NEDİR?

Günümüz teknolojisinin önlenemez gelişimi hayatımızı kolaylaştırdığı gibi yeni suç tiplerinin de ortaya çıkmasına imkân vermektedir. Teknolojinin gelişmesiyle yurtdışı merkezli bahis siteleri ortaya çıkmış ve ülkemizde yasadışı olarak bahis oynatılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda son yıllarda özellikle yurt dışı kaynaklı bahis sitelerinde kumar oynatma, kumar oynatılmasına aracılık etme ve söz konusu web siteleri aracılığı ile dolandırıcılık sıklıkla karşılaşılan suç tiplerinden olmuştur.
Ülkemizde bahis oynatma işi devlet tekelindedir. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın İddaa ve Spor Toto isimli bahis oyunlarını oynatan yetkili ve lisanslı bahis siteleri dışında spor müsabakaları üzerinden internet üzerinden bahis oynatan tüm siteler yasa dışıdır. Devlet tarafından yetkilendirilmemiş yasadışı bahis siteleri mağdurlara ilk önce bir takım kazanç sağlayarak güven kazanmakta, sonrasında ise mağdurları daha fazla para kazanacağı umuduyla dolandırmaktadır.

SUÇ NİTELİĞİNDEKİ EYLEMLER

  • Yasa dışı yollarla bahis oynatılması
  • Oynanmasına yer ve imkân sağlanması
  • Yasa dışı bahis sitelerine erişime aracılık edilmesi
  • Yasa dışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edilmesi
  • Yasa dışı bahis oyunlarının reklamının yapılarak teşvik edilmesi

YASADIŞI BAHİS OYNAMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Kaçak iddaa oynamanın cezası nedir?

Kaçak iddaa oynama suçu genellikle MASAK tarafından yapılan araştırma neticesinde banka hesaplarındaki hareketlerden yasadışı iddaa oynatılan sitelere veya kişilere para yatırıldığı veya bu sitelerden veya kişilerden hesaplara para girişi olduğu tespit edilerek ortaya çıkarılmaktadır. Kanunlarımıza göre Yasadışı bahis (kaçak iddaa) oynamak suç değil bir kabahattir. 2019 yılı itibariyle bahis oynama cezasının miktarı 7258 Sayılı kanunun 5. Maddesinin, 1 fıkrasının d bendinde belirtilmiştir. İlgili kanun maddesi şu şekildedir;

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Kanun maddesinde görüleceği üzere yasadışı bahis oynamanın cezası 5000-TL ile başlar, 20.000-TL’ye kadar çıkabilir.

Yasadışı iddaa oynayan kişiye hapis cezası verilmez. Verilen idari para cezasının yanında kaçak iddaadan elde ettiği gelire de devlet tarafından el konulur.

Kaçak iddaa oynayana verilen para cezası ödenmezse verilen ceza hapis cezasına çevrilmez. Yalnızca paranın tahsili amacıyla icra takibi yapılabilir.

Yasadışı bahis oynayanların banka hesabına bloke konulmaktadır.

YASADIŞI BAHİS OYNATMA SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Kaçak iddaa oynamanın cezası nedir?

Yasadışı bahis oynatma suçunun cezası 7258 Sayılı, “Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun” da düzenlenmiştir.

İlgili Kanunun 5. Maddesinde;

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Hükmü yer almaktadır.

Oynatılan maçlar Yurtiçi maçları ise; üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.Oynatılan maçlar Yurtdışı maçları ise; dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz. Yasadışı bahis oynatanların banka hesabına bloke konulmaktadır.

YASADIŞI BAHİS OYUNLARINDA PARA NAKLİNE ARACILIK ETME SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

Kaçak iddaa oynatan şahıslar genellikle para transferleri için kendi kartlarını kullanmazlar. Başkalarının kartlarını ve şifresini alarak para transferlerini başkaları üzerinden yaparak kart sahiplerine komisyon verirler. Ancak kaçak iddaada yapılan bu para transferine aracılık etmek de suçtur. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir;

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Görüleceği üzere yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık etme suçunun cezası, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır. Yasadışı bahis oyunlarında para nakline aracılık edenlerin banka hesabına bloke konulmaktadır.Yukarıda belirttiğimiz üzere yasadışı bahis oynatan, reklamını yapan, teşvik eden, para transferine olanak sağlayan, yurt dışı oyunlarına Türkiye’den katılım ortamı sağlayan ve en önemlisi bu yasadışı bahis oyunlarını oynayan kişiler 7258 sayılı kanun kapsamında hürriyeti bağlayıcı hapis cezası veya ciddi para cezaları ile karşı karşıya bırakılmıştır. Bu suçlamayla karşı karşıya kalan bir kişinin ceza avukatı ile temsil edilmesi gerekmektedir.

YASADIŞI BAHİS OYNATMA SUÇU İLE İLGİLİ EMSAL YARGITAY KARARI

Esas : 2015/15984 Karar:2016/13713 Tarih : 23.03.2016

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ KARARI:


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Sanığa ait işyerinde ...lotosu tabir edilen yasadışı bahis oynatıldığının iddia ve kabul edildiği olayda, sanığın suçlamayı kabul etmeyerek işyerinde ele geçen maç kuponlarını internet üzerinden kendisinin oynadığını ve kimseye bahis oynatmadığını savunması, arama yapılan işyerinde sanığın cep telefonu alım satımı işi ile uğraştığı ve ele geçen değişik tarihli oynanmış 10 adet bahis kuponlarındaki spor müsabakalarının farklı maçlara ilişkin olup toplam bahis miktarının 295 TL olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksini gösterir her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraati yerine, yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca ( BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...