Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR , ANONİM ŞİRKETLERİN AVUKAT ZORUNLULUĞU

Hukuki Danışmanlık Nedir?

Kişilerin karşılaştığı her türlü hukuki işlemlerinde veya maruz kaldıkları hukuk ihlallerinde; konusunda uzman, tecrübeli ve pratik (uygulama) bilgisi mevcut bir avukatın sunduğu, olay ya da durumun analizi, tespit ve teşhisi, olası sonuçlar ve alternatif çözümler ile alınması gereken önlemler konusunda doğru bilgilere ulaştırılması, bu amaçla gerekli hukuksal işlemlerin gerçekleştirilmesi hizmetleri şeklinde tanımlayabiliriz.

Bu tanımdan yola çıkarak şu hususları söyleyebiliriz.

  • Hukuki danışmanlık kişilerin karşılaşması muhtemel mağduriyetleri önleyici bir hizmettir.
  • Hukuki danışmanlık ile kişiler, sorunlarıyla ilgili doğru bilgilere ve alternatif çözümlere ulaşabilmektedir.
  • Hukuki danışmanlık ile kişiler, girişeceği hukuki işlemler ve karşılaştığı hukuki ihtilafların olası sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar.
  • Hukuki Danışmanlık ile kişiler, ileride karşılaşılabilecek olası sonuçlar analiz ve tespit edildikten sonra gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.
  • Hukuki Danışmanlık en etkili ve en ucuz hukuksal hizmettir.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Hukuk Büromuzun hizmet alanlarından bir tanesi “Hukuki Danışmanlık” hizmetidir. Müvekkillerimize önleyici ve koruyucu nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.Müvekkillerimizin mevcut ya da muhtemel hukuki sorun ve uyuşmazlıklarını analiz, tespit ve teşhis ederek her bir müvekkiline özel çözümler üretmektedir. Bu şekilde henüz uyuşmazlık doğmadan çözümler üretebilmekte ve kaçınılmaz bir duruma karşı gerekli önlemlerin alınması konusunda tarafımızca yönlendirilmektedir.Hukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz için mesafeler veya zaman engeli bulunmamaktadır. İletişim kanallarımızdan herhangi birisiyle tarafımıza ulaşılması halinde müvekkillerimizi bilgilendirebilmekte ve yönlendirebilmekteyiz. Mevcut dava dosyaları tarafımıza ulaştırılması halinde, dosyanın incelenmesi, sorunların tespiti sonrasında; olası sonuçlar, alınması gereken önlemler, yapılması gerekenler konusunda müvekkillerimizi bilgilendirmekte ve önerilerde bulunmaktayız.

Hukuki problemlerin çeşitliliği saymakla bitmez. Bu problemler her zaman herkesin başına gelebilecek niteliktedir. Bu kapsamda bu faaliyeti bireysel olarak her kişiye verilebilir. Boşanma davası, kıdem tazminatı, icra takibi, kiracı tahliyesi, sözleşme hazırlama vb. sınırsız alanda kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermek mümkündür.Ticari hayatın önemli bir unsuru olan şirketler tamamen hukuki bir düzen üzerinde çalışır. Ticari faaliyetler ne kadar yolunda giderse gitsin yapılan edilen işlemler kanuni zemine uygun şekilde gerçekleştirilmiyorsa bir yerde düzen bozulacaktır. Bu durum çoğu zaman gereksiz yere zamansal ve parasal kayba yol açar. Türkiye’de ticaret şirketleri çok sıkı şekil şartlarına göre hareket etmek zorundadır. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri, ticari hayatın işlerliğine büyük önem vermekte ve şirketlere bu kapsamda önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bu sorumluluklara uymayan şirketler için ciddi yaptırımlar doğar. Zaten işlemlerini kısa vadede küçük yararlar elde etmek için hukuk kuralları dışında gerçekleştiren şirketler çoğu zaman uzun vadede hak kaybına uğrar. Yapılması gereken en doğru işlem hem kısa vadeli hesaplar yapıp hem de uzun vadede şirketin büyümesini sağlayacak adımlar atmaktır. Bu bağlamda işlerin hukuki zemine basacak şekilde ilerlemesi önem taşır. Türkiye’de ticaret şirketlerinin büyük çoğunluğu muhakkak bir avukat ile birlikte çalışır. Çoğu ayrıca sürekli danışmanlık hizmeti alır. Şirketlerin bazı meselelerini ise avukat ile birlikte halletme yükümlülükleri de vardır. Şirketler bu bağlamda kişilerden farklı olarak hukuki danışmanlığı sürekli olarak alır.

Anonim Şirketlerin Avukat Zorunluluğu

Avukatlık Kanunu madde 35 hükmü yalnız avukatların yapabileceği işleri hükme bağlarken 3. fıkra hükmü ile Anonim şirketlerin avukat ile çalışma zorunluluğuna değinmiştir. Buna göre;

  • Türk Ticaret Kanunu madde 272 düzenlemesinde yer alan esas sermayenin beş katı veya daha fazlası bir esas sermayesi bulunan anonim şirketler
  • Üye sayısı 100 veya üzerinde olan yapı kooperatifleribu saydığımız tip şirketler sözleşmeli olarak avukat bulundurmak zorundadır.

Bu yükümlülüğüne uymayan anonim şirketlerin, yükümlülüklere uymadıkları her ay başına göre hesaplanacak idari para cezası ödeme sorumlulukları söz konusu olur. Bu bağlamda şirketler için hayati önem taşıyan hukuki yardım meselesi kanuni olarak da zorunluluk haline getirilmiştir. Sonuç olarak bir meselede avukata danışmadan hareket edilerek elde edileceği düşünülen düşük yararlar aslında sürecin içinden çıkılmaz bir hal alması ile büyük zararlara dönüşmektedir. Bu düşünceyle hareket edip avukata sormadan bir süreç yürütüldüğünde çoğu zaman işin daha karmaşık hale gelmesi ile avukata başvurulduğu görülmektedir. Bu durumda en başta kolaylıkla ve hak kaybı olmadan çözülebilecek olan mesele girift ve telafisi güç bir hale gelmektedir. Bu nedenle gerek şahısların gerek şirketlerin hukuki danışmanlık alması gerekmektedir. 

 

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...