Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ve TAHLİYE TAAHHÜT ÖRNEĞİ

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ ve TAHLİYE TAAHHÜT ÖRNEĞİ

Kiracının evden çıkarılması yöntemlerinden bir tanesi de tahliye taahhüdüne istinaden başlatılacak icra takibidir. Tahliye taahhüdü oldukça sıkı şekil şartlarına tabidir. 

TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDİR?

Tahliye taahhüdü, kiracının kiralanan taşınmazı taahhütnamede belirtilen tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Tahliye Taahhütnamesi Türk Borçlar Kanunumuzun 352/1. Maddesinde düzenlenmiştir. Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak düzenlenmelidir. Tahliye taahhüdüne itiraz etmek isteyen kiracı açılan tahliye davasında bu itirazlarını ileri sürebilir. Ayrıca tahliye taahhütnamesine istinaden başlatılan icra takibine kiracının itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

TAHLİYE TAAHHÜDÜNE RAĞMEN KİRACI EVDEN ÇIKMAZSA NE OLUR?

Tahliye taahhüdüne rağmen kiracı evden çıkmazsa, tahliye için icra takibi başlatılabilir veya kiracının tahliyesi amacı ile tahliye davası açılabilir.

TAHLİYE DAVASI AÇMA SÜRESİ NE KADAR?

Tahliye taahhüdüne rağmen evden çıkmayan kiracının tahliyesi için tahliye tarihinden itibaren 30 gün içerisinde icra takibi başlatılabilir veya 30 gün içerisinde kiracının tahliyesi amacı ile tahliye davası açılabilir.

ANKARA ilinde faaliyet gösteren hukuk büromuz “ Tahliye Taahhüdü Düzenlenmesi “ , “ Tahliye Taahhüt Örneği “ , “ Tahliye taahhüdü nasıl düzenlenir “ kiracının evden çıkarılmasıkiracı tahliyesi, " konularında avukatlık hizmeti vermektedir.

TAHLİYE TAAHÜTNAMESİ ÖRNEĞİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI                                      :

 MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                                      :

 TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ                        :

TAHLİYE TARİHİ                             : 01.12.2023

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6098 numaralı Türk Borçlar Kanunu'nun 352/1 maddesi gereğince boş ve sağlam olarak yukarıda belirtilen tarihte taşınmazı tahliye ederek, taşınmazı mal sahibine teslim edeceğimi, adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim. İşbu taahhütname serbest irademle 01.06.2022 tarihinde imza altına alınmıştır.

 TAAHHÜT TARİHİ               : 01.06.2022

TAAHHÜT EDEN                  :

 

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...