Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
FUHUŞ SUÇU VE CEZASI

Türk Ceza Kanunu’nun Topluma Karşı Suçlar kategorisinde, Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında ele alınan bir suç kapsamındadır. Para karşılığı bir veya birden fazla kişiyle cinsel ilişkiye girilmesi, fuhuş suçu kapsamında yer almaktadır. Kasten işlenen suçlar kategorisinde kendine yer bulan fuhuşta, cinsiyetin suç kapsamında herhangi bir önemi yoktur. Burada failin kadın ya da erkek olabilmesi mümkündür. 

Fuhuş Suçu Nedir?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre fuhuş suçu; kişinin para almak karşılığı ile bir başka kişi ya da kişilerle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu suçta korunan hukuki değer ise ar ve haya duygusu olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra fuhuş ile ilgili farklı tanımlamaların olduğu da bilinmektedir.

 • Para karşılığı cinsel ilişkiye girmek ve bu süreçte haz duygusunu kaybetmiş olmak,
 • Cinsel ilişkiye girilmesi ve bunun sonucunda kazanç elde edilmesi,
 • Para karşılığı gerçekleştirilmesinden ötürü herhangi bir seçim unsurunun olmaması ve
 • Süreklilik arz etmesi, fuhuş suçunun kapsamının net olarak belirlenmesi adına önemli tanımlamalardır.

Fuhuş suçunun ortaya çıkması için pek çok farklı olay ön planda olabilirken, bu olayların gerçekleştirilme düzeylerine göre benzer suçlar da bulunmaktadır. Bu suçlar da Türk Ceza Kanunu’nca belirlenmiş ve uygulanmaktadır.

Fuhuş Suçu Kapsamındaki Suçlar

TCK tarafından fuhuş suçunun kategorisinde yer alan bazı suçlar bulunmakta ve bu suçlar TCK’nin 227/1 ile 227/2 maddelerinde yer almaktadır. Suçların her birinin tanımı farklı olup, ceza düzeyleri de farklılık göstermektedir. Bu cezalar ise aşağıdaki gibidir:

 • Fuhuş suçunun çocukla gerçekleştirilmesi,
 • Kişinin fuhşa teşvik edilmesi,
 • Fuhşun gerçekleştirilmesi için faile yardım edilmesi maksadıyla yer temininin sağlanması,
 • Suçun işlenmesinin kolaylaştırılması,
 • Kişiyi tehdit ederek, zor kullanarak ve zor durumda kalmasından faydalanarak fuhşa yöneltilmesi ve
 • Fuhuş suçunun gerçekleştirilmesi için aracılık eyleminin yapılması, TCK tarafından fuhuş suçunun kapsamına dahil edilmiştir.

Fuhuş suçunun farklı şekillerde gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu nedenle suçun diğer suçlarda olduğu gibi basit ve nitelikli halleri bulunur. Nitelikli halleri ağır cezayı gerektirmektedir.

Fuhuş Suçunun Nitelikli Halleri

Her suçta olduğu gibi fuhuş suçunda da belirli nitelikli haller bulunmakta ve bu nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda ceza ağırlaşmaktadır. Peki, bu haller nelerdir?

 • Kişinin rızasının olup olmadığı, (kişinin rızası varsa basit hal, kişinin rızası yoksa nitelikli hal oluşmaktadır)
 • Fuhşun çocuklar ile gerçekleştirilmesi, (çocuk fuhuş suçunda rızanın olup olmadığı aranmamaktadır)
 • Cebir ve tehdit kullanılarak kişinin fuhşa yönelmesinin sağlanması ve
 • Kişinin zor durumda kalmasından yararlanılarak fuhşa yöneltilmesi, fuhuş suçunun nitelikli hallerini oluşturmaktadır.

Fuhuş suçu için kişilere aracılık yapmak, teşvik etmek ve fuhşun gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak, basit haller arasında yer almaktadır. Basit ve nitelikli hallerin cezası birbirinden farklıdır.

Fuhuş Suçunun Şartları

Türk Ceza Kanunu, her suçun oluşması için belirli şartların olduğunu belirtmiş ve bunu sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmalara göre suçun işlenip işlenmediği anlaşılmaktadır. Fuhuş suçunda da bu durum geçerlidir. Bu kapsamda işlenen suçun fuhuş suçu kapsamında yer alabilmesi için aşağıdaki eylemlerden bir ya da birkaçının gerçekleşmiş olması gerekecektir:

 • Fuhuş suçunu işleyecek olan kişilerin, bu suçu işlemesini sağlamak için onlara yer sağlanması,
 • Suçu işleme niyetinde olmayan kişilerin fuhşa yönlendirilmesi ve suçu işlemelerine yataklık edilmesi,
 • Kişilerin fuhuş suçunu işlemek için aracılık faaliyeti ile bir araya getirilmesi ve
 • Kişi ya da kişilerin fuhuş yapması için gerekli şartların sağlanması, eylemin kolaylaştırılması ve olanakların ortaya konulması, fuhuş suçunun şartları arasında yer almaktadır.

Suçun ortaya çıkması için yukarıdaki durumlardan bir ya da birkaçının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu eylemler gerçekleştirilmedi ise bu durumda suçun fuhuş suçu kapsamında yer alması mümkün olmayacaktır.

Fuhuş Suçunun Cezası

Her suçun ceza düzeyleri ve nitelikli ya da basit hallerinin cezası birbirinden farklıdır. Bununla ilgili düzenlemeleri TCK belirlemiş ve ilgili mahkemelerce cezalar uygulanmaktadır. Fuhuş suçunun ceza düzeyleri de aşağıdaki gibidir:

 • Fuhuş Suçunun Basit Hali: Fuhşa teşvik, aracılık, kolaylaştırma ve yer temin etme, basit haller arasında yer alır. Bu hallerin gerçekleşmesi durumunda faile verilecek ceza 2 yıl ila 4 yıl arasında hapis ve 3000 güne kadar adli para cezasıdır.
 • Çocukla Fuhuş Suçu: Çocukla fuhuş suçuna aracılık eden, kolaylaştıran ve yer temin eden kişiler 4 ila 10 yıl arasında hapis ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Fuhuş Suçunun Nitelikli Hali: Zor kullanarak, kişinin zor durumda olmasından faydalanarak ya da tehditle gerçekleştirilen fuhuş suçunda kişiye verilecek ceza, 2 katına çıkarılır.
 • Örgütlü Şekilde İşlenmesi Hali: İlgili suç, belirli bir örgüt faaliyeti kapsamında işlenmiş ise, bu durumda kişiye verilecek ceza yarım kat oranın artırılır.

Fuhuş suçunu işleyen kişilerin, suçu işleme şekillerine göre aldıkları cezalar yukarıdaki gibidir. Bununla beraber fuhuş suçunun işlenmesi durumunda farklı cezai uygulamaların olabileceği de bilinmelidir. Bu konuda mahkemenin vereceği karar belirleyici olacaktır. 

Fuhşa Teşvik Aracılık ve Yer Temin Etmek Cezası

Fuhuş, 5237 sayılı yürürlükteki TCK ' nın 227’inci maddesinde ceza yaptırımına bağlanmış bir suçtur. Fuhşa teşvik etmek; aracılık etmek; yer temin etmek suçları da yine maddede düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 227’inci maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçtur. Söz konusu fıkra (TCK md.227/2) şu şekildedir: “Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.”

Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere, bir kişiyi fuhşa teşvik etmek; fuhşun yolunu kolaylaştırmak; fuhuş için aracılık veya yer temin  etmek suçtur. Söz konusu suçların faili hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...