Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
KİRACI ALEYHİNE DÜZENLEME YASAĞI

Konut veya çatılı işyeri kira sözleşmesinde kiracı, kira ücreti ve kiralananın yan giderlerinden başka bir ücretten sorumlu olamaz. Kiraya veren ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinde, ‘’bir aya ait kiranın ödenmemesinde, kiracının ihtara gerek kalmadan tüm dönem kiralarını ödemekle yükümlü olacaktır’’ şeklinde cezai şartın yazılması durumunda bu şartın geçersiz olacağı bilinmelidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesinde; kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği, özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına dair anlaşmanın geçersiz olduğu belirtilmiştir.

Kiraya veren kira sözleşmesinde yukarıda bahsettiğimiz şekilde bir cezai şarta dayanarak kiracıya karşı kira alacağı davası açtığını düşünelim. Yapılacak yargılamada, kiracının muaccel olan aylara ilişkin kira bedelini ödemekle yükümlü olacağını; cezai şart doğrultusunda karar verilmeyeceğini belirtmek isteriz. Yukarıda açıkladığımız cezai şartın, kiracı tarafından kira ücretini zamanında ödememesine ilişkin olduğunu; kira ücreti dışında yapılacak cezai şartın geçerli olacağını belirtmek isteriz. Örneğin bir işyerini kiralayan kiracının, erken tahliye edilmesi durumu ile ilgili olarak cezai şartın sözleşmede yer verilirse, cezai şartın kanuna uygun olacağını belirtmek isteriz.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...