Aslanbaş Hukuk Bürosu - Av. Mert Koray Aslanbaş
AKARYAKIT PETROL (MAZOT, BENZİN) KAÇAKÇILIĞI SUÇU NEDİR ?

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Suçu Nedir?

Akaryakıt Petrol (mazot, benzin) Kaçakçılığı Suçu, belirli bir seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtın (benzin, motorin, biodizel vb.) gümrük işlemlerine tabi tutulmaksızın yurda sokulması veya yurtiçinde ticari amaçla kaçak akaryakıt üretilmesi, satılması, nakledilmesi, bulundurulması, depolanması veya satın alınması vb. gibi fiillerin işlenmesi ile oluşur (5607 s.k md.3/11). Akaryakıt Kaçakçılığı Suçuna “Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Suçu” da denilmektedir.

Akaryakıt Ulusal Marker Ne Demek ?

Ülkemiz sınırları içerisinde yakıt olarak satışı gerçekleştirilecek petrol türevleri, yani akaryakıt olabilecek benzin, motorin türleri ve biyodizele, yüksek teknoloji ürünü olan, çıplak gözle görülmeyen, taklit edilemeyen, formülü gizli ve yakıtın niteliğini bozmayacak bir işaretleyici – renklendirici kimyasal madde enjekte edilmesidir. Buna akaryakıtta ulusal marker uygulaması denmektedir.

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Suçunun Cezası Nedir?

 • Ülkeye Kaçak Akaryakıt Sokma Suçu ve Cezası:
 • Kaçak petrolü (kaçak mazot, benzin, biodizel vs.) gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye’ye sokan kişi, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
 • Kaçak akaryakıtın, gümrük kapıları dışında ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır (5607 sayılı K. m. 3/11, m.3/10, m.3/1).

2- Kaçak Akaryakıt Üretme, Bulundurma, Nakletme, Satma veya Satın Alma Suçu ve Cezası: Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı;

 • Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
 • Satışa arz eden veya satan,
 • Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,

kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır(5607 sayılı K. md.3/11).

3- Petrol Ürünlerini Dönüştürerek Kaçak Akaryakıt Üretme, Piyasaya Sürme ve Satın Alma Suçu ve Cezası: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan izin alınmadan akaryakıt haricinde kalan solvent, madeni yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek;

 • Üreten,
 • satışa arz eden,
 • satan,
 • bulunduran,
 • bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alan,
 • taşıyan veya saklayan kişi

satan üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (5607 sayılı K. md.3/12).

4- Kaçak Akaryakıt veya Sahte Ulusal Marker Elde Etmek İçin Sistem Kurma Suçu ve Cezası: Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (5607 sayılı K. md.3/14).

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Sırasında Kullanılan Araç Müsadere Edilir mi?

Müsadere, işlenen bir suç ile ilgili belirli bazı eşya veya kazançların mülkiyetinin devlete aktarılmasıdır. Akaryakıt Petrol (mazot, benzin) Kaçakçılığı suçunda kullanılan, otomobil, kamyon, tanker, tır dorsesi vs. araçlar, nakil aracının niteliği ve kaçak petrolün hacim ve miktar itibari ile aracın taşıma kapasitesi, araçta gizli bölme ya da tertibatın yer alıp almadığı gibi durumlar göz önüne alınarak müsadereye konu olabilir.

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Adli Para Cezasına Çevrilir mi?

Akaryakıt kaçakçılığı suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Sebebiyle HAGB veya Erteleme Kararı Verilebilir mi?

İşbu suçta etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadığı hapis cezası hakkında HAGB kararı verilemez. Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Etkin pişmanlık nedeniyle indirim uygulanmadığı müddetçe hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Zamanaşımı Süresi Nedir?

Akaryakıt kaçakçılığı suçu şikâyete tabi bir suç değildir.  Suçun soruşturulması için herhangi bir şikâyet süresi olmamasına rağmen temel suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıl olup suçun işlendiği tarihten itibaren 8 yıl geçmeden işlenen suç savcılığa bildirilmelidir. Aksi takdirde dava zamanaşımı süresi dolacağından suç ile ilgili soruşturma yapılamayacaktır.

YARGITAY KARARLARI

…daha çok miktarda akaryakıt kaçakçılığı yapanlarla daha az miktarda kaçakçılık yapanlar arasında hakkaniyete uygun, adil bir ceza tayin edebilmek bakımından, 1377 litre akaryakıt kaçakçılığı yapan sanığın hapis cezası asgari hadden tayin edildiği halde, aynı gerekçe ile gün adli para cezasının teşdiden verilerek dosya içeriğine uygun düşmeyen ve yasal olmayan gerekçeyle asgari hadden uzaklaşılarak fazla miktarda ceza tayini hukuka aykırıdır (Yargıtay 7. Ceza Dairesi – Karar: 2016/1307)

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı Avukat Gerekli midir?

Akaryakıt Petrol (Mazot, Benzin) Kaçakçılığı, yasanın kazuistik sistematik ile tanımladığı, tüm suç unsurlarının tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde belirlediği ciddi bir suçtur. Suç spesifik ve nadir olarak görülen bir suç olup akaryakıt petrol (mazot, benzin) kaçakçılığı konusunda tecrübeli ve suç konusunda uzman bir avukatla görüşmeniz hukuki haklarınızın korunması için gereklidir. Bu konuda çalışmakta olan hukuk büromuza başvurabilirsiniz.

banner img

Bize hafta içi hergün , 09:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz...

Bize danışın

Bize danışmak için aşağıdaki form bilgilerini doldurarak tarafımıza ulaşabilirsiniz...